انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

پروژه ی پرستارن خویشاوند مهاجر به اطلاع می‌رساند

Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry


پروژه ی پرستارن خویشاوند مهاجر به اطلاع می‌رساند:

روز یکشنبه (10.2.2013) ساعت14-16، جلسه‌ای با حضور جناب دکتر مهدی فرهادی برگزار میشود.
موضوع جلسه بیماریهای مربوط به قلب و عروق می‌باشد


علاقمندان با حضور در جلسه فوق میتوانند سوالات خود را مطرح نموده واطلاعات لازم را کسب نمایند.
آدرس : Vanha Hämeentie 105
برای حضور در جلسه میتوانید از اتوبوس های ( 2 ,2A ) واقع در مرکز شهر استفاده نمایید .


کارمند پروژه : سپیده البرزی
شماره تماس 0400942889 :
با تشکر :
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry

Maahanmuuttaja omaishoitajana - projekti järjestää luennon sunnuntaina 10.02.2012 klo. 14-16, jossa yleislääkäri Mehdi Farhadi luennoi sydänsairauksista ja vastaa kysymyksiin. Osallistumalla voitte esittää kysymyksiä.

Bussit 2, 2A ajavat omaishoitokeskukseen kauppatorilta.
Projekti työntekijä Sepideh Alborzi 0400 942 889
Ystävällisin terveisin
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

جلسه پرسش و پاسخ با حضور جناب دکتر مهدی فرهادی در رابطه با پروژه پرستاران خویشاوند

پروژه ی پرستارن خویشاوند مهاجر به اطلاع می‌رساند:
روز یکشنبه (10.2.2013) ساعت14-16، جلسه‌ای با حضور جناب دکتر مهدی فرهادی برگزار میشود.
علاقمندان با حضور در جلسه فوق میتوانند سوالات خود را مطرح نموده واطلاعات لازم را کسب نمایند.
آدرس : Vanha Hämeentie 105
برای حضور در جلسه میتوانید از اتوبوس های ( 2 ,2A ) واقع در مرکز شهر استفاده نمایید .
کارمند پروژه : سپیده البرزی
شماره تماس 0400942889 :
با تشکر :
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry
Maahanmuuttaja omaishoitajana - projekti järjestää luennon sunnuntaina 9.12.2012 klo. 14-16, jossa yleislääkäri Mehdi Farhadi luennoi perussairauksista ja vastaa kysymyksiin. Osallistumalla voitte esittää kysymyksiä.
Bussit 2, 2A ajavat omaishoitokeskukseen kauppatorilta.
Projekti työntekijä Sepideh Alborzi 0400 942 889
Ystävällisin terveisin
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry


آگهی کار

طبق وعده ای که در روز نشست سالانه انجمن (11.11.2012) داده شد، آگهی استخدام یک نفر جهت پروژه Maahanmuuttaja Omaishoitajana -projekti به شرح زیر خدمت علاقه مندان و واجدین شرایط ارائه می گردد
Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry julistaa haettavaksi palkkatukityöntekijän toimen Maahanmuuttaja omaishoitajana -projektissa.
palkkatuki työnimike: keittiö- ja kerhoapulainen
Lisätietoja projektista http://www.omaishoitokeskus.fi/4 ja Omaishoitokeskuksesta ja työyhteisöstämme www.omaishoitokeskus.fi
sekä projektityöntekijä Sepideh Alborzi p. 0400- 942889
Työ alkaa sopimuksen mukaan.
Työvuorot ovat pääsääntöisesti aamu-/päivävuoroja.
Hakemus sähköpostitse sepidehalborzi.omaishoitajat@pp.inet.fi tai postitse:
Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Vanha Hämeentie 105
20540 Turku.


رادیو صدای آشنا


 


پخش آنلاین برنامه رادیویی صدای آشنا
اولین برنامه رادیویی فارسی زبان در کشور فنلاند


مجریان برنامه این هفته : نیما و سمیرا


دسته بندی: ---
تاریخ: 08 آبان 1391 نظرات: 0 نویسنده: Samira

اطلاعیه ورزشی

اطلاعیه ورزشی

به اطلاع میرسانیم یک دوره کلاس آموزش کشتی آزاد برای افراد بین ۷ الی‌ ۱۶ سال برگزار میگردد. دختران و پسرانی که مایلند در این کلاسها شرکت نمایند میتوانند جهت ثبت‌نام تا تاریخ ۲۵.۱۰.۲۰۱۲ با شماره تلفن انجمن(۰۴۵۲۶۱۳۰۰۳) تماس و ثبت‌نام نمایند.

* دورهٔ آموزش ۶ ماه

* هزینهٔ آموزش ۱۲۰ یورو ( ماهی‌ ۲۰ یورو)

* مربّی: آقای ابوبکر سالاری ( دارای مدرک مربیگری از فدراسیون کشتی ایران)

* تمرینات:
جمعه‌: ساعت ۱۶-۱۷

یکشنبه‌: ساعت ۱۷-۱۸.۳۰
Alfa center, Virusmäentie 65 20300 Turku برگزار میگردد.

اطلاعیه ورزشی


نقش تغذیه در سلامتی‌ انسان

Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry
پروژه ی پرستارن خویشاوند مهاجر به اطلاع می‌رساند:
روز یکشنبه (14.10.2012) ساعت16-18 ، ادامه ی جلسه‌ای در رابطه با نقش تغذیه در سلامتی‌ انسان با حضور جناب امیر مولوقی برگزار میشود.
علاقمندان با حضور در جلسه فوق میتوانند سوالات خود را مطرح نموده واطلاعات لازم را کسب نمایند.
آدرس : Vanha Hämeentie 105
برای حضور در جلسه میتوانید از اتوبوس های ( 2 ,2A ) واقع در مرکز شهر استفاده نمایید .
کارمند پروژه : سپیده البرزی
شماره تماس : 0400942889


Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry
Maahanmuuttaja omaishoitajana - projekti järjestää jatko-osan, sunnuntaina 14.10.2012 klo. 16–18, jossa ravitsemusterapeutti Amir Mologhi luennoi terveellisestä ruokavaliosta. Osallistumalla voitte esittää kysymyksiä ja saada enemmän tietoja.

Bussit 2, 2A ajavat omaishoitokeskukseen kauppatorilta.
Projekti työntekijä Sepideh Alborzi 0400 942 889
Ystävällisin terveisin
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
نقش تغذیه در سلامتی‌ انسان


نقش تغذیه در سلامتی‌ انسان

Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry
پروژه ی پرستارن خویشاوند مهاجر به اطلاع می‌رساند:
روز یکشنبه (30.9.2012) ساعت16-18 ، جلسه‌ای در رابطه با نقش تغذیه در سلامتی‌ انسان با حضور جناب امیر مولوقی برگزار میشود.
علاقمندان با حضور در جلسه فوق میتوانند سوالات خود را مطرح نموده واطلاعات لازم را کسب نمایند.
آدرس : Vanha Hämeentie 105
برای حضور در جلسه میتوانید از اتوبوس های ( 2 ,2A ) واقع در مرکز شهر استفاده نمایید .
کارمند پروژه : سپیده البرزی
شماره تماس : 0400942889

Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry
Maahanmuuttaja omaishoitajana - projekti järjestää luennon sunnuntaina 30.9.2012 klo. 16–18, jossa ravitsemusterapeutti Amir Mologhi luennoi terveellisestä ruokavaliosta.
Osallistumalla voitte esittää kysymyksiä ja saada enemmän tietoja.
Bussit 2, 2A ajavat omaishoitokeskukseen kauppatorilta.
نقش تغذیه در سلامتی‌ انسان

Projekti työntekijä Sepideh Alborzi
Puh. 0400942889
Ystävällisin terveisin
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry


پروژهٔ پرستاران خویشاوند دومین جلسه آموزشی گرفتن فشار خون، قند خون و کمکهای اولیه

Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry


پروژه ی پرستارن خویشاوند مهاجر به اطلاع می‌رساند:
روز یکشنبه (16.09.2012) ساعت16-18 ، جلسه‌ای در رابطه با گرفتن فشار خون، قند خون و کمکهای اولیه
با حضور جناب فرشید نوتاش برگزار میشود.
علاقمندان با شرکت دراین جلسه میتوانند سوالات خود را مطرح نموده واطلاعات لازم را کسب نمایند.
آدرس : Vanha Hämeentie 105
برای حضور در جلسه میتوانید از اتوبوس های ( 2 ,2A ) واقع در مرکز شهر استفاده نمایید .
کارمند پروژه : سپیده البرزی
شماره تماس 0400942889 :
با تشکر :
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

پروژهٔ پرستاران خویشاوند دومین جلسه آموزشی گرفتن فشار خون، قند خون و کمکهای اولیهOmaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry

Maahanmuuttaja omaishoitajana- projekti järjestää luennon, jossa sairaanhoitaja Farshid Notash kertoo verenpaineen -ja verensokerin mittaamisesta ja tärkeitä asioita ensiavusta (16.092012) klo 16–18.
Osallistumalla voitte esittää kysymyksiä ja saada enemmän tietoja.
Bussit 2, 2A ajavat omaishoitokeskukseen kauppatorilta.
Projekti työntekijä Sepideh Alborzi 0400 942 889
Ystävällisin terveisin
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry