انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

اجرای موسیقی توسط هنرمندان ایرانی مقیم تورکو

اجرای موسیقی توسط هنرمندان ایرانی مقیم تورکو


اجرای موسیقی توسط هنرمندان ایرانی

در یکی از مجتمع های سالمندان تورکو


در پی دعوت مسؤولین یکی از مجتمع های سالمندان واقع در شهر تورکو، هنرمندان خوبمان، آقای نیکزاد (نوازنده ویولن) و آقای شیرمحمدی (نوازنده سنتور) اقدام به هنرنمایی و اجرای قطعات موسیقی نمودند. این مراسم در تاریخ 19.5.2011 برگزار گردید.
در ادامه، گزیده ای از این مراسم را در قالب عکس و ویدئو مشاهده می فرمایید.

آموزش موسیقی با انجمن فرهنگی ایرانیان

وقتی حرف از آموز ش موسیقی به میان میاید ، کم و بیش آموزش یک ساز از آن فهمیده میشود ، در حالی که آموزش موسیقی به دوره های چند گانه نیاز دارد که دوره نخست آن شناخت زیر بنای علمی آن است و از زمان کودکی آغاز میشود .

دسته بندی: موزیک
تاریخ: 15 دی 1389 نظرات: 1 نویسنده: Samira