انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

03/22 1391
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry


اولین جلسه اطلاع رسانی پروژهٔ پرستاران خویشاوند مهاجر به زبان فارسی برای افراد سالمند، بازنشسته و همچنین افرادی
که نیازمند به همیاری میباشند یکشنبه، ۱-۷-۲۰۱۲ ساعت ۱۷ الی‌ ۱۹
در آدرس Vanha Hämeentie 105 برگزار میشود.

برای حضور در جلسه میتوانید از اتوبوس های ( 2 ,2A ) واقع در مرکز شهر و 99 استفاده نمایید.

کارمند پروژه : سپیده البرزی
شماره تماس: 0400942889
با تشکر
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry


Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Kutsumme teidät Maahanmuuttaja omaishoitajana projektin ensimmäiseen persian kielen info tilaisuuteen 1.7.2012 kello 17.00–19.00 vanha Hämeentie 105. Tilaisuudessa kerromme ikäihmisten, eläkeläisten sekä vammaisten erilaisista tuista ja omaishoitotuesta.

Osallistumalla voitte esittää kysymyksiä ja saada enemmän tietoja.

Bussit 2, 2A ajavat omaishoitokeskukseen kauppatorilta.
Projekti työntekijä Sepideh Alborzi 0400 942 889

Ystävällisin terveisin
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry


به روز شد:
2.7.2012 (عکسها اضافه شد)
اولین جلسه اطلاع رسانی پروژهٔ پرستاران خویشاوند

اولین جلسه اطلاع رسانی پروژهٔ پرستاران خویشاوند

اولین جلسه اطلاع رسانی پروژهٔ پرستاران خویشاوند

اولین جلسه اطلاع رسانی پروژهٔ پرستاران خویشاوند

اولین جلسه اطلاع رسانی پروژهٔ پرستاران خویشاوند
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.