انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

04/9 1391
جلسه دوم پروژهٔ پرستاران خویشاوند با عنوان مصرف و نگهداری صحیح دارو و ویتامینها

جلسه دوم پروژهٔ پرستاران خویشاوند با عنوان مصرف و نگهداری صحیح دارو و ویتامینها

جلسه دوم پروژهٔ پرستاران خویشاوند با عنوان مصرف و نگهداری صحیح دارو و ویتامینها

جلسه دوم پروژهٔ پرستاران خویشاوند با عنوان مصرف و نگهداری صحیح دارو و ویتامینها

جلسه دوم پروژهٔ پرستاران خویشاوند با عنوان مصرف و نگهداری صحیح دارو و ویتامینها

جلسه دوم پروژهٔ پرستاران خویشاوند با عنوان مصرف و نگهداری صحیح دارو و ویتامینها

جلسه دوم پروژهٔ پرستاران خویشاوند با عنوان مصرف و نگهداری صحیح دارو و ویتامینها

جلسه دوم پروژهٔ پرستاران خویشاوند با عنوان مصرف و نگهداری صحیح دارو و ویتامینها

جلسه دوم پروژهٔ پرستاران خویشاوند با عنوان مصرف و نگهداری صحیح دارو و ویتامینها
Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry


پروژه ی پرستارن خویشاوند مهاجر به اطلاع می‌رساند:
روز یکشنبه (15.7.2012) ساعت17-19 ، جلسه‌ای در رابطه با مصرف و نگهداری صحیح دارو و ویتامینها
با حضور جناب دکتر حبیب رزم برگزار میشود.
علاقمندان با شرکت دراین جلسه میتوانند سوالات و نحوه ی استفاده از داروهای خود را مطرح نموده واطلاعات لازم را کسب نمایند.
آدرس : Vanha Hämeentie 105
برای حضور در جلسه میتوانید از اتوبوس های ( 2 ,2A ) واقع در مرکز شهر استفاده نمایید .
کارمند پروژه : سپیده البرزی
شماره تماس: 0400942889
با تشکر:
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry


جلسه دوم پروژهٔ پرستاران خویشاوند با عنوان مصرف و نگهداری صحیح دارو و ویتامینها


Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry


Maahanmuuttaja omaishoitajana- projekti järjestää luennon, jossa proviisori Habib Razm kertoo lääkkeiden käytöstä ja säilyttämisestä.
Osallistumalla voitte esittää kysymyksiä ja saada enemmän tietoja lääkkeistä.

Bussit 2, 2A ajavat omaishoitokeskukseen kauppatorilta.
Projekti työntekijä Sepideh Alborzi 0400 942 889
Ystävällisin terveisin
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
جلسه دوم پروژهٔ پرستاران خویشاوند با عنوان مصرف و نگهداری صحیح دارو و ویتامینها
ميهمان
14 دی 1394 04:11 baobao
The first thing Rolex Watches sellers tell us about fakes is that these are perfect copies of the original purses. This is the biggest lie ever. Maybe for a person who isn’t familiar with the authentic 2015 Replica Handbags, a clone may seem pretty genuine looking, but for someone who knows a thing or two about these products the difference is more than obvious. The first important difference is the fabric used for manufacturing the purse. The factories that make imitation Rolex Replicas do not have access to good quality leather or canvas and because of this UK Replica Handbags they use inferior fabrics that, obviously, look very different and have a distinct feel.
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.