انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

04/19 1391
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

پروژهٔ پرستارن خویشاوند به اطلاع می‌رساند؛ جهت پاسخگویی به سوالات افرادی که در رابطه با این پروژه نیاز به کسب اطلاعات بیشتر هستند میتوانند هرهفته روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16.00 تا 18.00 در مکان حضور بهم رسانند.

برای حضور در جلسه میتوانید از اتوبوس های ( 2 ,2A ) واقع در مرکز شهر و 99 استفاده نمایید.

کارمند پروژه : سپیده البرزی
شماره تماس: 0400942889
با تشکر
Omaishoitajat ja Läheiset –Liitto

پاسخگویی به سؤالات و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با پروژه پرستاران خویشاوند


Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Maahanmuuttaja omaishoitajana –projektin projektityöntekijän kahdenkeskinen neuvonta 9.7.12 alkaen. Tapaamisessa neuvotaan iranilaisia ikäihmisiä omaishoidontuen kriteereistä sekä muista sosiaali- ja terveydenhuollon asioista maanantaisin ja keskiviikkoisin klo. 16.00–18.00 omaishoitokeskuksessa.
Tapaamisessa voi esittää kysymyksiä ja saada tietoja, sekä apua mm. omaishoitotuen hakemuksen täyttämisessä.

Bussit 2, 2A ajavat omaishoitokeskukseen kauppatorilta.
Projekti työntekijä Sepideh Alborzi 0400 942 889
Ystävällisin terveisin
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
ميهمان
14 دی 1394 04:10 Replica Handbags
At first, we are all intrigued by fake Rolex Watches, so intrigued that we’re actually considering buying this type of product. We are tempted by its beautiful appearance and by the idea that we could look more stylish with a 2015 Replica Handbags on our arm, even if it is just a Rolex Replicas. The truth is that a fake purse isn’t as great as it may seem. It has numerous downsides and if you make the UK Replica Handbags mistake of buying a knockoff you may end up regretting this decision.
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.