انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

12/10 1391
قابل توجه اعضاء محترم انجمن فرهنگی
همانطور که مطلع هستید روز پنجشنبه مورخ 21.3.2013 از ساعت 18.00 الی 23.00 در مکان VPK TALO نوروز را جشن می گیریم.
هزینه ورود برای افرادی که مایلند در این مراسم شرکت نمایند بدین قرار می باشد:
5 تا 10 سال: 10€
10سال به بالا 20€

جهت پرداخت ورودیه از تاریخ 11 الی 16.3.2013 به آقای محمدی در هانسا مراجعه نمایید.
با سپاس
انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.