انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

12/7 1392
نمایشگاه عکس عکاس ایرانی آقای شهریار خونساری همراه با سخنرانی ایشان در مورد یک کارگاه عکاسی
روز 26 مارس (Maaliskuu) در دانشگاه آ-آلتوی هلسینکی (Aalto-yliopisto) برگزار خواهد شد.
از علاقه مندان دعوت میشود تا در این نمایشگاه شرکت نمایند.
انجمن فرهنگی ایرانیان تورکو

نمایشگاه عکس و سخنرانی شهریار خونساری در دانشگاه هلسینکی
ميهمان
16 آذر 1394 09:20 baobao
The Rolex Watches has a rectangle shape while the sides are small triangles that allow the purse to expand or contract depending on the volume of the things you need to carry inside. The purse isn’t small at all. It is 2015 Replica Handbags quite large, perfect for accommodating all the things you need for keeping an active life style. By all means, it is a very functional and versatile Rolex Replicas, the accessory that every city gal needs in her closet.
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.