انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

04/20 1393
درگذشت جوان ناکام " علی محمد نژاد چاووشی"


بازگشت همه به سوی اوست
نوگلی پرورده بودم خاک از دستم ربود
آن چنان در بر گرفت انگار در عالم نبود
سالها زحمت کشیدم تا گلی پرورده شد
ناگهان پیک اجل آن غنچه را از من ربود

بمناسبت مجلس یاد بود درگذشت علی محمد نژاد چاووشی
مجلس تذکر و یادبودیدر روز ۱۳.۰۷.۲۰۱۴
از ساعت۱۸.۳۰الی۲۳.۰۰ برگزار می گردد.
ممتنی است با تشریف فرمایی خود به صرف شام .بازماندگان را قرین امتننان فرمائید
نشانی: Meriläistentie 1, 20740 turku
Somaje 0451147906
………………………
Rakkaat ystävät pidämme rakkaalle Ali Mohammad Nejad Chavoshille muistotilaisuuden 13.07.2014 klo 18.30 - 23.00 .
Meriläistentie 1 20740 Turku.
Jos on kysyttävää ottakaa minuun yhteyttä.
Somaje 0451147906
ميهمان
16 آذر 1394 09:14 baobao
The pictures of these Rolex Watches purses are not made in the same photographic style. Some have a white background while some have a grey one, and others have a Designer Replica Handbags black scenery. This only points out that the pictures weren’t taken in the same studio. Still, all the pictures have the Rolex Watches same company name. And even tough, each product has numerous images from various angles, these are not very clear. You cannot see all the important small details of these Replica Designer Handbags.
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.