انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

06/16 1394
طبق هماهنگی های انجام شده با مرکز نگهداری پناهجویان (کمپ)
قرار شده تا از طرف انجمن فرهنگی ایرانیان، در روز یکشنبه مورخه 13.9.2015
برای 150 نفر غذای گرم تهیه و توزیع گردد. لذا نیاز به همکاری 10 نفر میباشد.
از افرادی که مایلند در این زمینه همکاری نمایند خواهشمند است
با شماره انجمن 0452613003 تا روز چهارشنبه تماس حاصل نمایند.

با تشکر
انجمن فرهنگی ایرانیان تورکو

دعوت به همکاری جهت تهیه غذا برای پناهجویان
ميهمان
16 آذر 1394 09:05 baobao
The pictures of these Rolex Watches purses are not made in the same photographic style. Some have a white background while some have a grey one, and others have a Designer Replica Handbags black scenery. This only points out that the pictures weren’t taken in the same studio. Still, all the pictures have the Rolex Watches same company name. And even tough, each product has numerous images from various angles, these are not very clear. You cannot see all the important small details of these Replica Designer Handbags.
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.