انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

06/27 1394
با تشکر از عزیزانی که در امر کمک رسانی به پناهجویان شرکت نمودند، فهرست اسامی و ارقام کمک شده به شرح زیر اعلام میگردد:
1. آقای منصور احمدی 25 یورو
2. خانم مهناز استطاب 20 یورو
3. علیرضا مروجی 20 یورو
4. خانم مریم محمدی 20 یورو
5. آقای روزبه محسن چیان 20 یورو
6. خانم فرانک شکرالله پور 30 یورو
7. اقای مختار و خانم افسانه چتران 30 یورو
8. آقای علیمیرزا محمدی 30 یورو
9. خانم آزیتا مروجی 30 یورو
-------------------------------------
مجموعاً 225 یورو جمع آوری شده که این مبلغ به حساب صلیب سرخ پرداخت میگرد. تصویر چک صادر شده متعاقبا ضمیمه این پست خواهد شد.

میزان کمکهای نقدی دریافت شده جهت واریز به حساب صلب سرخ / پناهجویان
ميهمان
16 آذر 1394 09:04 Replica Handbags
There are only 3 brands listed in the top side menu bar, but once you click on one of these buttons a new page loads. This page has a long list of 2015 Replica Handbags names in the left side, well-known companies that have created numerous gorgeous purses over the years. So naturally, you feel tempted to browse the Rolex Replicas collection and discover its wonderful selection of best-selling UK Replica Handbags. The categories are organized in many collections which makes it very easy for us to located the desired products.
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.