انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

02/15 1395
جزئیات مراسم روز مادر امسال:
مراسم روز مادر امسال در روز شنبه 7.5.2016 از ساعت 17 الی 21 در مکان همیشگی سالن پرستار خویشاوند (Omaishoitikeskus) واقع در آدرس: Vanha Hämeentie 105 برگزار خواهد شد.
این مراسم قرار بود در وقت دیگری برگزار شود ولی در نهایت به زمان یاد شده بالا تغییر پیدا کرد.

مراسم روز مادر: شنبه 7.5.2016 از ساعت 17 الی 21
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.