انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

12/5 1395
مراسم چهارشنبه سوری امسال در تاریخ 2017/3/14 از ساعت 18:30 الی 20 در ساحل Uittamo برگزار میگردد.
از دوستان با چای و شیرینی و آب میوه پذیرایی می شود. مراسم آتش بازی تحت تدابیر مقرر شده از سوی پلیس توسط انجمن برقرار است لذا از آوردن هر گونه مواد آتش زا و ترقه جدا خودداری شود.
جهت اطلاع عزیزان، اتوبوسهای شماره 13 و 9 تا نزدیکترین ایستگاه این محل در تردد می باشند.

  • ورود برای عموم آزاد می باشد
  • ورودیه برای کلیه افراد 2 یورو می باشد


مراسم چهارشنبه سوری
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.