انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

10/18 1397
فهرست برنامه های انجمن در سال 2019

1) نشست سالانه انجمن
یکشنبه 2019/2/24
ساعت 14 تا 16
سالن پرستار خویشاوند

2) چهارشنبه سوری
سه شنبه 2019/03/19
ساعت 18 تا 19:30
Uittamo

3) عید نوروز
پنجشنبه 2019/03/21
ساعت 18 الی 23
Epitihia

4) اردوی بهاره
2019/04/20 الی 2019/04/22
Ahtela

5) روز مادر
یکشنبه 2019/05/12
ساعت 15 الی 19
سالن پرستار خویشاوند

6) اردوی تابستانی Ahtela
2019/06/21 تا 2019/06/23

7) اردوی پاییز Ahtela

2019/08/09 تا 2019/08/11

8) نشست انجمن
یکشنبه 2019/09/29
ساعت 15 تا 17
سالن پرستار خویشاوند

9) روز پدر
یکشنبه 2019/11/10
ساعت 15 تا 18

سالن پرستار خویشاوند

10) شب یلدا
2019/12/21 ساعت 17 تا 21
سالن پرستار خویشاوند 
 
 


برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.