انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

10/18 1397
همچون سالهای گذشته جهت شرکت در تمام برنامه های ارائه شده از طرف انجمن لازم است تا با مراجعه به آقای محمدی در هانسا و پرداخت 10 یورو نسبت به عضویت خود و اعضای خانواده اقدام فرمایید.
حداکثر زمان عضویت تا 31 ماه ژانویه 2019 (Tammikuu) میباشد
 


برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.