انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

10/20 1397
چنانچه مایل به پرداخت حق عضویت از طریق حساب بانکی میباشید لطفاً نام و نام خانوادگی عضو یا اعضای مورد نظر را با حروف لاتین در قسمت پیام (Viesti) بنویسید.

Saaja: TURUN IRANILAISTEN KULTTUURISEURA RY
Tilinumero: FI3857116120101619

مبلغ واریزی معادل 10 یورو به ازای هر نفر میباشد.


برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.